Corrida je neodmyslitelnou součástí španělské kultury. Jde o zápas mezi býkem a člověk. Býk tento souboj nepřežije. Španělské označení pro býka je toro a pro zápasníka torero u nás toreador. Býčí zápasy se dělí na tři části. V první částí se divákům předvede matador. Matador by se dal označit za býčího tanečníka. K dispozici má dlouhý plášť z jedné strany červený. Býci jsou cvičeni tak, aby na červenou barvu reagovaly agresivně. Matador ukáže býku červenou stranu pláště a pak uhýbá-tančí mezi rohy býka. Po matadorovy přijde na řadu pikador. Jeho úkolem je co nejvíce oslabit zvíře. K tomuto účelu má pět dlouhých kopí, které postupně do býka zabodává. Pikador jezdí na koni, aby byl před býkem chráněn. Koně po zápasu často na následky zranění hynou. V druhé části přijdou na řadu banderillos. Banderilos jsou velmi podobní matadorům. K dispozici mají plášť a banderilli což jsou menší kopí. Úkolem banderillos je býka ještě více oslabit. Ve třetí a poslední části přijde na řadu opět matador. Ten má k dispozici plášť, který slouží ke zmatení býka a dýku, kterou býka usmrtí. Býka musí zasáhnou mezi krční obratle. Jde o nebezpečnou část corridy. Corrida končí smrtí býka. Corrida je velmi diskutovanou částí španělské kultury. Podle některých jde o tradici, jiní v ní vidí bezdůvodné a bezduché týrání zvířat. Záleží na vás, k jaké straně se přikloníte. Z důvodu brutality nevkládán video k nahlédnutí.