Klasická hudba


Klasická španělská hudba je hudba plná vášně, temperamentu a divokosti španělům tak vlastní.  Tato hudba se hraje především k tanci a to především Tanga, Salsy a Flamenga.  Důležitými nástroji v klasické hudbě jsou kastaněty, kytary, loutny, tamburíny a flétny

Významní skladatelé:

Issac Albéniz

Byl pravděpodobně nejvýznamnějším španělským skladatelem.  Narodil se roku 1860 a zemřel roku 1909. Byl hlavním přestavitelem španělského romantismu a skládal díla především pro klavír. Sám byl údajně výjimečným pianistou. Jeho nejznámější díla jsou Pepita Jiménez, Španělské písně, Iberia, Mallorca, Tango, Granada.

Ukázka z díla: Tango

 

Flamenco