Altamira


V roce 1886 byly v této jeskyni objeveny pravěké nástěnné malby. Jeskyně se nachází v kraji známém jako Kantábrie, ta se rozkládá v severní části Španělska. Malby jsou velmi významnou památkou z doby pravěku. Poukazují na osídlení Španělska již během doby mladšího paleolitu což je 40 000 – 10 000 let př. n. l.