El Escorial


Celý český název této historické a kulturní památky je Klášter a královské sídlo Vavřince z El Estorialu. El Estorial najdete poblíž Madridu. O jeho stavbu se zasloužil král Filip II., stavba komplexu probíhala mezi léty 1563 – 1584. El Estorial je velmi významnou stavbou. Velikostí a architekturou je připodobňován zámku ve Versailles. El Estorial se stal sídelním místem Španělských králů a to i po jejich smrti. V komplexu se nachází velké mausoleum.