Španělsko památky


Španělko je země plná množství památek z různých historických dob. Pro zajímavost uvádím jen výběr těch nejdůležitějších památek. Všechny zde uvedené památky jsou zapsány na seznamu UNESCO.